"Carnaval is ongekend populair. Zeker in Den Bosch. Bezoekersaantallen blijven stijgen, waardoor elk jaar weer meer veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Al merken de meeste carnavalsvierders in de Brabantse hoofdstad daar niets of nauwelijks iets van. En zo hoort het ook. Met carnaval moet je zonder zorgen kunnen zwieren en zwaaien, dweilen en plezier beleven. Met op de achtergrond een strak georganiseerde crowd control en goede medische voorzieningen in het centrum."

"Want een ongeluk blijft natuurlijk in het spreekwoordelijke kleine hoekje zitten. Zeker in een stad die bekend staat als een van de meest populaire carnavalsoorden van Nederland. In Oeteldonk, zoals Den Bosch tijdens het feest der zotten heet, zijn dan tienduizenden mensen op straat. De kroegen afgeladen vol en dikke rijen toeschouwers tijdens zowel de intocht van de Prins als de grote optocht. Alle reden om de nodige zorg te besteden aan veiligheid en gezondheid. Natuurlijk gebeurde er de afgelopen jaren al het nodige. Er werd integraal gestuurd op crowd management, crowd control en bereikbaarheid. Dit jaar werden de medische voorzieningen fors uitgebreid om de toenemende vraag naar zorg te kunnen bijbenen. De samenwerking tussen alle betrokken partners was nog intensiever. Met als resultaat dat niet alleen de feestvierders maar ook de gemeente en de acute zorgpartners kunnen terugkijken op een geslaagd Bosch carnaval.

Serieus probleem

Uiteraard werkt de gemeente met vergunningen voor evenementen als de optochten tijdens carnaval. Daar zijn we als GHOR bij betrokken. Maar ik bepleitte al enkele jaren geleden dat je het hele carnaval eigenlijk als één groot evenement moet beschouwen. En dat dan niet alleen vanuit een juridische invalshoek. Veiligheid en gezondheid tijdens zo'n drukbezocht volksfeest vragen om slagvaardige samenwerking van alle betrokken partners. Dus moet je samen plannen maken en samen ook willen investeren. Je weet dat er tijdens carnaval kans is op problemen en ongevallen als gevolg van dronkenschap. De ervaring leert dat mensen best forse verwondingen oplopen. Bijvoorbeeld snijwonden door glas, een verzwikking door een val of een alcoholintoxicatie. We weten ook dat de Meldkamer, Ambulancedienst, de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis tijdens zulke dagen hun handen meer dan vol hebben. Waarom zouden we deze hulpdiensten en zorgaanbieders dan niet gedeeltelijk ontzien door de eerste acute zorg een plek te geven ergens in het carnavalsgewoel? Dus in of nabij het risicogebied. Dat hadden we in 2017 in Den Bosch voor het eerst tijdens de hele carnavalsperiode gedaan. Op twee plekken in het centrum waren van vrijdag tot en met dinsdag EHBO-posten actief. Toch moest in dat jaar nog bijna 50% van de mensen met letsel worden doorverwezen naar huisartsenpost en ziekenhuis. Dan heb je het over een serieus volksgezondheidsprobleem.

Samen investeren

Dus hebben we dit jaar voor extra inzet gezorgd in de vorm van een ALS-team, dat zowel op zaterdag als zondag van 's avonds 8 tot 's nachts 2 uur als First Responder paraat was. Dit team bestond uit een arts en een chauffeur, waardoor sommige behandelingen konden plaatsvinden zonder dat bezoekers naar het ziekenhuis of de huisartsenpost doorverwezen hoefden te worden. En dat niet alleen. De RAV had extra ambulances beschikbaar en het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de huisartsenpost extra personeel. De Meldkamer had actief contact met de medisch coördinator in het centrum, waardoor bij elke 112-melding er direct een EHBO-koppel naar een patiënt kon worden gestuurd. En de GHOR zorgde tijdens de intocht van de Prins en de grote optocht voor de inzet van een OvDG. Ook de EHBO-posten waren er uiteraard weer, 5 dagen lang met een bezetting van gemiddeld 10-15 helpers. Al met al een robuuste en proactieve voorziening vanuit het besef dat carnaval nu eenmaal een evenement met grote gezondheidsrisico's is. Niet de juridische regels waren leidend, maar de overtuiging dat je veiligheid anno 2018 op een praktische en creatieve manier en vooral samen moet organiseren. Samen overleggen, samen investeren en samen uitvoeren. Dat hebben we tijdens het Oeteldonkse carnaval gedaan. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat dit de juiste aanpak is. Ik heb uitsluitend positieve reacties ontvangen: over de toegevoegde waarde van de ALS-inzet, over het beoogde effect om de toeloop naar huisartsenpost en ziekenhuis te reduceren, over de responssnelheid van de EHBO’ers op spoedmeldingen, over ieders inzet en vooral over de onderlinge samenwerking.

Uit die reacties maak ik op dat we het goed hebben aangepakt. Ik ben daar iedereen erg dankbaar voor. Ik had immers destijds bepleit dat we het over een andere boeg moeten gooien en de praktijk leidend moeten laten zijn. Ik ben trots dat ik in een netwerk mag opereren dat samen problemen aanpakt en de mens en carnavalsvierder centraal stelt. Eens kijken wat de andere drukbezochte carnavalssteden in ons werkgebied van mijn pleidooi en van de ervaringen in Oeteldonk vinden."

 

Mathieu van Roessel | Adviseur Risicobeheersing en Evenementen

2 reacties

Joop Damen

Idd Mooi verwoord maar we gaan er voor

Angelina den Harder

Mooi verwoord. We gaan ons ook dit jaar weer inzetten

Plaats een reactie