Zorgrisicoprofiel

Zorgrisicoprofiel

Begin 2023 zijn we gestart met de voorbereidingen om voor de eerste voor onze regio een Zorgrisicoprofiel op te stellen. Het Zorgrisicoprofiel richt zich op beide veiligheidsregio’s. Samen met partners uit de acute, publieke en langdurige zorg hebben we onderstaand proces doorlopen.

Wil je meer weten over het doel en de meerwaarde van het Zorgrisicoprofiel? Kijk op de pagina Zorgrisicoprofiel – GHOR Brabant MWN.

GHOR Brabant MWN

(klik hier voor een grotere weergave)

Vervolgstappen
Het concept Zorgrisicoprofiel is nu gereed en ligt ter besluitvorming bij de veiligheidsregio’s. Na vaststelling door het bestuur van de Veiligheidsregio’s wordt het rapport gepubliceerd.

Ondertussen gaan we samen met beide Veiligheidsregio’s, het NAZB en een aantal zorgpartners aan de slag met een implementatieplan, om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het Zorgrisicoprofiel. Het implementatieplan ZRP wordt samen met GHOR Brabant Zuid Oost opgepakt en omvat hiermee geheel Brabant.

Tegelijk met het opstellen van het implementatieplan starten we al met de uitvoering bij lopende of geplande activiteiten die aansluiten bij de aanbevelingen. Een voorbeeld hiervan is de Intersectorale Keten Oefening (ISKO) over cyber van het NAZB.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met een van de projectleiders:

FEMKE KUPPENS

ADVISEUR GHOR

ACGZ

DANIELLE HOFSTRA

STRATEGISCH ADVISEUR

-