Bij grote en kleine incidenten verlenen de geneeskundige diensten zoals ambulancedienst, GGD, traumacentrum, ziekenhuis en huisarts medische hulp. Het is bij kleine dagelijks voorkomende incidenten al belangrijk dat er goed wordt samengewerkt, maar dat geldt bij grote incidenten en rampen zeker. Daar zijn immers nog meer hulpverleners en geneeskundige diensten bij betrokken. De GHOR stuurt dan die diensten aan en coördineert de samenwerking tussen alle betrokken hulpverleningsdiensten, inclusief vrijwilligersorganisaties zoals het Nederlandse Rode Kruis.

Veiligheidsregio 
Bij rampen zijn niet alleen geneeskundige organisaties betrokken, maar ook politie, brandweer en gemeenten. De multidisciplinaire samenwerking met deze overheidsinstanties is dan ook erg belangrijk. Tijdens rampen, maar ook voor de preventieve kant. Om deze afstemming zo goed mogelijk te maken is de GHOR onderdeel van de veiligheidsregio. Hierin vertegenwoordigt de GHOR alle geneeskundige diensten. 

Bestuur
Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor brandweer, meldkamer (GMK) en de GHOR. De burgemeesters van alle gemeenten samen vormen het Algemeen Bestuur (AB). In de veiligheidsdirectie vindt de vertaling van het bestuur naar ambtelijke organisatie plaats. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG), directeur van GGD en GHOR, is lid van de veiligheidsdirectie. 

Voor meer informatie over de Veiligheidsregio, kunt u terecht op de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant of Veiligheidsregio Brabant-Noord.