Als organisatie doe je er alles aan om je gasten tijdens een evenement een zo plezierig mogelijke tijd te laten beleven. Maar wat als iemand onwel wordt bij een dancefestival of een blessure oploopt bij een wielerwedstrijd? Kan een ambulance een slachtoffer nog wel op tijd bereiken als een binnenstad is afgesloten vanwege een evenement? Zijn er richtlijnen voor de hygiëne bij tattoo- en piercingbeurzen?

In onderstaand filmpje ziet u hoe het traject van evenementenadvisering (van aanvraag t/m evaluatie) bij de GHOR wordt doorlopen.

Om effectiever en eenduidiger te adviseren, maar vooral ook om meer aandacht te kunnen geven aan de evenementen met een verhoogd risico, maken wij onderscheid tussen een maatwerkadvies en een standaardadvies.

Maatwerkadvies

Vooral grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico hebben baat bij een advies op maat. Wij verzoeken u om bij de volgende evenementen contact op te nemen met de GHOR voor een gezondheidskundig advies:

 • Evenementen waarbij meer dan 2.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers verwacht worden;
 • Evenementen met de volgende bijzonderheden of risico’s:
  • beperkte bereikbaarheid van het evenement
  • zware fysieke inspanning voor deelnemers
  • een kwetsbare doelgroep (kinderen/jongeren, ouderen, mindervaliden)
  • aanwezigheid van dieren / levende have
  • evenementen in, op of rondom natuurwater.

Standaardadvies

Bij alle overige evenementen is geen individueel advies van de GHOR meer nodig. Het betreft evenementen die weinig of geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Een standaardadvies is hiervoor voldoende. De GHOR heeft hiervoor standaardvoorwaarden opgesteld.

Als u twijfelt of voor uw evenement een maatwerkadvies of een standaardadvies nodig is, kunt u contact opnemen met een van onze evenementenadviseurs.

Inhoud advies

Wij geven advies over geneeskundige voorzieningen en gezondheidskundige maatregelen.

Geneeskundige voorzieningen:

 • EHBO-ers, voor de eerste primaire hulpverlening en/of inzet van hulpverleners met specifieke kennis op het gebied van drank- en drugsgebruik bij bijvoorbeeld een dancefestival.
 • Rapid Responder; een ambulanceverpleegkundige op een motor of in een piketauto met materialen uit de ambulance-hulpverlening.
 • Standby-ambulance; voor inzet bij grote evenementen waarbij de bereikbaarheid voor ambulances slecht is of de gezondheidsrsico's groot zijn. 
 • GHOR-coördinator; een functionaris op het niveau van OvDG, die de geneeskundige hulpverlening bij een evenement aanstuurt. Deze functionaris wordt ingezet bij grote evenementen met een verhoogd risico en waarbij de geneeskundige hulpverlening veelal door verschillende organisaties ingevuld wordt.
 • EHBO-voorzieningen; een Automatische Externe Defibrillator (AED), EHBO-post, materialen, etc.

Gezondheidskundige maatregelen:

 • Technische hygiënezorg; het aantal toiletten, de tijdelijke drinkwatervoorzieningen, de hygiënerichtlijnen en richtlijnen voor het bereiden van voedsel. Zie voor meer informatie de speciale pagina over Technische hygiënezorg bij evenementen.
 • Medisch milieukundige aspecten; advies over gevaarlijke stoffen en legionellabacterie.
  Bij grootschalige evenementen zorgen wij voor een medisch draaiboek. Met een speciaal formulier worden de meldkamer, de ambulanceposten, ziekenhuizen en de sleutelfunctionarissen van de GHOR en RAV op de hoogte gebracht van de evenementen in de regio.

Download infobladen

In samenwerking met afdeling Infectieziekten, Technische Hygiënezorg en bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid heeft de GHOR speciale infobladen ontwikkeld. Klik op de links hieronder om het betreffende infoblad in PDF te openen.