Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en klachten te voorkomen. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. We stellen het zeer op prijs om dit te vernemen. Het geeft ons namelijk de kans om onze producten en diensten te verbeteren. Ook als u ideeën heeft hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren of een compliment voor een van onze medewerkers heeft, horen wij dat graag. Uw compliment motiveert onze medewerkers.

Waarover kunt u uw ongenoegen uiten of uw ideeën of complimenten aangeven?

U kunt een klacht indienen over alles waarover u niet tevreden bent. Wij hebben het liefst dat u dat als eerste doet bij de medewerker die u geholpen heeft. Meestal wordt het probleem dan verholpen. Bent u daarna nog steeds niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen. De GGD West-Brabant behandelt de klachten, ideeën en complimenten voor de GHOR Brabant Midden-West-Noord.

Voor het indienen van een klacht vult u dit klachtenformulier in.

Uw ideeën of een compliment kunt u ook delen met onze medewerkers of via het ideeënformulier of complimentenformulier.

Wie behandelt uw klacht, idee of compliment?

De klachtenfunctionaris van de GGD West-Brabant is belast met de afhandeling van uw klacht, idee of compliment.
In het geval van een idee, zullen wij u laten weten wat we met uw idee hebben gedaan of gaan doen .
Wilt u meer weten over hoe we klachten in behandeling nemen, download dan de klachtenregeling van GGD West-Brabant.