De GHOR geeft in haar adviezen haar wensen over de inrichting en de uitrusting van een EHBO-post tijdens een evenement. Als u zelf geen middelen en/of ruimte heeft om mensen goed te kunnen behandelen, kunt u een mobiele EHBO-unit van de GHOR lenen.

Nu aanvragen

Aanvraagvoorwaarden
U kunt de mobiele EHBO-unit aanvragen bij:

 • Evenementen met meer dan 5.000 bezoekers
 • Evenementen met 2.000 -5.000 bezoekers waarbij meer dan 2.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn
 • Evenementen met minder dan 2.000 bezoekers op een terrein dat moeilijk bereikbaar is voor hulpverleningsvoertuigen
 • Risicovolle sportevenementen
 • Evenementen met een verhoogd risico, zoals dancefestivals
 • U vraagt de mobiele EHBO-unit uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het evenement aan. Twijfelt u of de mobiele EHBO-unit geschikt is voor een evenement, neem dan contact op met het secretariaat van de GHOR (076 – 528 28 50)
Plaatsingsvoorwaarden
 • De beheerders van de GHOR brengen de oplegger naar de plaats van bestemming.
 • U zorgt voor een watertappunt om aan te sluiten op de watertank van de GHOR (let op: dit is géén drinkwater!)
 • U zorgt voor stroom: 220 Volt en 4000 Watt.
 • U zorgt voor eten & drinken voor zowel de beheerder als de chauffeur.
 • De diensttijden van de EHBO’ers dienen gelijk te zijn aan de diensttijden van de beheerder/ chauffeur van de mobiele EHBO-unit.
 • De EHBO-vereniging/Nederlands Rode Kruis maken gebruik van hun eigen EHBO-middelen. Zijn deze materialen op, dan kunt u in overleg met de beheerder gebruik maken van de materialen uit de mobiele EHBO-unit.
 • Het secretariaat van de GHOR stemt met de organisatie af op welke locatie de mobiele EHBO-unit komt te staan. Zorg dat de EHBO-unit goed bereikbaar is voor het publiek.
Let op
Blijkt ter plekke dat er niet aan de onderstaande voorwaarden is voldaan, dan verwijdert de GHOR de unit direct van het evenement:

 • De aanrijdroute en de standplaats voor de mobiele EHBO-unit moeten een verharde ondergrond zijn of een onverharde ondergrond moet voorzien zijn van rijplaten. Dit om schade aan de unit te voorkomen.
 • De organisatie zorgt zelf voor EHBO'ers en/of medewerkers van het Nederlands Rode Kruis. De beheerders van de GHOR hebben geen EHBO-taak.
 • Er moeten voldoende flesjes drinkwater aanwezig zijn t.b.v. patiënten en het schoonmaken van een wond. De GHOR adviseert minimaal 1 tray van 24 flesjes in de unit te plaatsen. Uiteraard zijn meer flesjes drinkwater nodig i.g.v. warm weer.
 • Bij meerdaagse evenementen dient de unit op afgesloten terrein te staan of moet er beveiliging aanwezig zijn tijdens de nachtelijke uren.
 • Bruikleen van de mobiele EHBO-unit is gratis bij evenementen in de regio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord. Er zijn kosten verbonden aan bruikleen van de unit voor evenementen in de overige regio’s. Neem voor meer informatie contact op met het GHOR-secretariaat (076 – 528 28 50). Voor alle voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden inzake bruikleen mobiele EHBO-unit.