Het Rode Kruis gaat voortaan op een nieuwe manier noodhulp verlenen bij grote rampen of calamiteiten in de regio. Vrijwilligers staan paraat om medische hulp te bieden in een nieuw Noodhulpteam.

De Noodhulpteams komen in de plaats van de voormalige SIGMA-teams en zijn onderdeel van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), dat landelijk wordt ingevoerd. De nieuwe vrijwilligers zijn de afgelopen maanden opgeleid en getraind om hen voor te bereiden op hun nieuwe rol bij een noodsituatie met veel slachtoffers.

Hulp aan lichtgewonden
Bij een ongeval of ramp met veel slachtoffers kunnen een of meer Noodhulpteams van het Rode Kruis tegelijk met de reguliere hulpdiensten worden gealarmeerd. Het Noodhulpteam ontfermt zich over de lichtgewonde slachtoffers, het ambulancepersoneel concentreert zich op de zorg voor de zwaargewonde slachtoffers. Daardoor kunnen alle gewonden, zwaar- of lichtgewond, snel en tegelijkertijd  hulp krijgen. “Met SIGMA bood het Rode Kruis waardevolle ondersteuning aan het ambulancepersoneel in de zorg voor zwaargewonden. Met de Noodhulpteams zullen we meer zelfstandig kunnen werken en  concentreren we ons op datgene wat we het beste kunnen, en waar we de meeste ervaring mee hebben: hulp aan lichtgewonden,” aldus Suzanne Laszlo, Clustermanager Hulpverlening en Vrijwilligersmanagement van het Nederlandse Rode Kruis.

In heel Nederland zijn bijna 900 vrijwilligers opgeleid, voor in totaal 25 Noodhulpteams. Een operationeel Noodhulpteam bestaat 8 hulpverleners, waaronder de chauffeur, die in principe binnen 45 minuten op de incident-locatie aanwezig kunnen zijn. Door een nieuwe manier van oproepen en vervoer is dat 15 minuten sneller dan voorheen.

Noodhulp
Sinds jaar en dag staat het Rode Kruis 24/7 paraat om de overheid en reguliere hulpdiensten te ondersteunen bij rampen of calamiteiten. Sinds september 2015 is het Rode Kruis ook nauw betrokken bij de opvang van vluchtelingen in Nederland. Dit doet zij door ondersteuning op noodlocaties, EHBO aan vluchtelingen, inname en distributie van kleding via Welkom Winkels en het herstellen van contact met familie door te helpen bij opsporing of telefoon gesprekken te organiseren.