Een geweldige podiumplek voor Yvonne Postma-Cornelissen van Brandweer Midden- en West-Brabant en Ike Kroesbergen van GGD West-Brabant gisteren tijdens de GGD GHOR Dragons’ Den ‘Sociale en fysieke veiligheid’! Samen met nog zes andere inzendingen zaten zij in de race om de innovatieprijs 2016. Ze gingen niet met de geldprijs naar huis, maar hun idee ‘De Digitale Toolbox wijkveiligheid ’ werd wel door Djoeke van Dale van RIVM Centrum Gezond Leven geadopteerd! Dit houdt in dat zij haar kennis, ervaring en netwerk aanbiedt om zo samen het idee verder vorm te geven. Begin 2017 gaan ze hiermee aan de slag.

Stimuleren innovatie

Dragons’ Den, oorspronkelijk een televisieprogramma in Japan, is het principe van een wedstrijd waarbij mensen een idee voor een jury mogen pitchen in drie minuten. De GGD GHOR Nederland heeft dit concept gebruikt om medewerkers te stimuleren na te denken over innovatie en het verbeteren van producten en processen. Met behulp van deze wedstrijd kunnen zij dit concreet maken en kan een innovatief idee geadopteerd of zelfs gefinancierd worden.

Wat is het idee?

Samen veilig in de wijk brengt de veiligheidsrisico’s in beeld met een creatieve aanpak op maat voor het gekozen gebied, vanuit de meervoudige blik van burgers, gemeente, GGD, GHOR, brandweer en politie. De eerste ervaringen leren dat we 40-50% van de burgers bereiken, van alle leeftijden en achtergronden. Door de aanpak ontstaat een groep actieve burgers die oplossingen bedenkt en uitvoert, samen met professionals. Tevens werken we meteen aan onderlinge afstemming in de adviezen van gemeente, GGD, GHOR, brandweer en politie. Bestuurlijk is de burgemeester actief betrokken als centrale verbinder. We maken samen de beweging naar de vóórkant, naar risicobewustzijn en preventie. Alle ideeën en acties komen in de digitale toolbox terecht, zodat ook andere partijen geïnspireerd worden om met deze werkwijze aan de slag te gaan.

Het idee is mede mogelijk gemaakt door de inzet van Rob van Bussel met zijn bijdrage aan Brandveilig Leven, door Stijn Agterberg met de pilots ‘Gebiedsgericht aanpak’ in Geertruidenberg, Hilvarenbeek en Loon op Zand en door Jörn Korenromp, stagiair van de Veiligheidsmonitor.