“Onlangs hebben wij met drie medewerkers van Zorgverlener Vivent voor het eerst deelgenomen aan een CoPI- oefening. Dat was een prima ervaring die ons veel heeft gebracht. Wat ons betreft een aanrader voor andere zorginstellingen en als het enigszins kan, doen we dit vaker.

Onze organisatie telt vijf verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Ouderen en mensen met een beperking wonen steeds langer zelfstandig thuis. Met als gevolg dat er voor hen meer zorg nodig is, zodra ze eraan toe zijn om bij ons hun intrek te nemen. Dat stelt ook extra eisen op het gebied van veiligheid en zorgcontinuïteit. Hoe ver we daarmee staan, bespreken en oefenen we regelmatig tijdens de netwerkbijeenkomsten en doorloopsessies die de GHOR voor ons en andere zorgverleners organiseert.

Uitnodiging GHOR

We merken dat de GHOR zich echt betrokken voelt bij onze sector en weet wat er speelt. Niettemin waren we extra verrast, toen we een uitnodiging kregen om mee te doen aan een CoPI-oefening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Dat was compleet nieuw voor ons. We weten waartoe een CoPI dient en wie er allemaal bij betrokken zijn. Maar hoe het in de praktijk werkt, hebben we –gelukkig maar- nooit echt aan den lijve ondervonden.

Realistisch scenario

Het mooie was dat het scenario van de oefening speciaal op een van onze locaties –Mariaoord in Rosmalen- was geschreven. Daar hebben we zelf ook de nodige input voor mogen aanleveren. Tijdens onweer was bij Mariaoord de bliksem ingeslagen en was er brand uitgebroken. Dat maakte het voor ons extra realistisch. Bovendien was een incident bij een verpleeghuis ook nieuw voor de andere deelnemers aan de oefening. Dus sneed het mes aan twee kanten. De oefening vond plaats in drie parallelle sessies met in elke groep vertegenwoordigers van de verschillende disciplines. Voor mensen van politie, brandweer, GHOR en de gemeente is een CoPI-oefening gesneden koek. Zij zijn immers de professionals en hebben de nodige ervaring, ook met echte calamiteiten. Maar voor ons was veel van de materie redelijk nieuw. We stonden vooral te kijken van de snelheid en kordaatheid waarmee het overleg verloopt en besluiten worden genomen. Er heerst een strakke hiërarchie en iedereen kent zijn of haar rol. Je moet zeker zijn van de informatie die je inbrengt en je bij de feiten houden, gissen is er niet bij. Dus alle relevante gegevens paraat hebben, is op dat moment van het grootste belang.

Test

Het was een heel boeiende oefening om mee te maken. Je ziet hoeveel disciplines worden ingeschakeld bij een grote calamiteit. Je wordt met de neus op de feiten gedrukt door de vele gebeurtenissen die plotseling voorbijkomen en waar rekening mee gehouden en actie op ondernomen moet worden. Voor ons was de oefening ook een mooie gelegenheid om ons zorgcontinuïteitsplan en het BHV-plan te testen. Zo kwamen we erachter dat er belangrijke gegevens ontbraken. Dat hebben we uiteraard snel hersteld.

Deze ervaring toont nog eens extra aan hoe belangrijk het is om regelmatig te oefenen. De sessies met de GHOR zijn sowieso een must. Daarnaast vinden we oefeningen als deze een welkome aanvulling. Temeer omdat de wereld om ons heen snel verandert. Als het aan ons ligt, doen we dit vaker.”

Ankie Maas
Beleidsfunctionaris Kwaliteit-Facilitair Vivent