Nu na een lange droge periode de eerste regen weer is gevallen en er nog meer buien voorspeld zijn, lijken de problemen met droogte voorbij. Niets is echter minder waar. In beken, sloten en plassen blijft de waterkwaliteit slecht. De komende periode kan nog steeds blauwalg, botulisme en vissterfte in natuurwater voorkomen. Er kunnen gezondheidsrisico’s zijn, voorzichtigheid is geboden!

Hardnekkige blauwalgen

Door de droogte en warmte wordt het water in de beken en sloten minder ververst, is de watertemperatuur hoog en het zuurstofgehalte laag. Dit veroorzaakt onder andere algengroei, zoals blauwalg. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen bij mens en dier optreden. Soms is blauwalg zichtbaar in de vorm van een groene of blauwe laag die op het water drijft. Soms zit de blauwalg meer verspreid door het water en zie je het niet. Op de website van het waterschap staat een kaartje waarop is aangegeven waar blauwalg is geconstateerd www.aaenmaas.nl en www.dommel.nl

Zwemmen? Alleen in veilig zwemwater!

Pootje baden in een beek, sloot, kanaal of plas of er een duik in nemen? De hond daar laten zwemmen of er vee laten drinken? Doe het niet, is het advies van waterschappen. Voor zwemmen en spelen in natuurwater is er gecontroleerd en goedgekeurd zwemwater. De locaties waar je veilig kunt zwemmen, staan op www.zwemwater.nl Houdt ook bij kanoën, roeien en vissen rekening met de risico’s.

Dode dieren gevonden?

Door de slechte kwaliteit van het water kan er vissterfte optreden. Ook dieren, zoals watervogels kunnen ziek worden. Het is belangrijk dat de dode dieren worden opgehaald. Zo voorkomen we dat ziektes zich verder verspreiden. Neem contact op met uw gemeente, op de website van de gemeente staat wat u moet doen.

Let op bij activiteiten in en rondom het water

Heeft u een activiteit of evenement aan het water? Ook hier geldt: ga niet zwemmen of het water gebruiken, er zijn gezondheidsrisico’s. Wilt u advies of informatie over deze risico’s, kijk dan bij onze adviezen voor evenementen.