Home

De kracht
van de verbinding

Lees meer over ons

Wij werken grenzeloos samen. Met geneeskundige hulpverleningsorganisaties, veiligheidspartners en openbaar bestuur. Onze missie is het voorkomen en beperken van gezondheidsschade. Wij signaleren, adviseren, informeren en verbinden. Met als doel het bevorderen van continuïteit van zorg. Én van een krachtige, geneeskundige keten die goed is voorbereid op rampen en crises.

Zorgrisicoprofiel
Een zorgrisicoprofiel is een document dat per regio weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute, niet acute en publieke zorg.
Meer over dit onderwerp
Grof en extreem geweld
Het komt voor dat mensen geweld gebruiken om hun politieke of religieuze doelen te bereiken.
Meer over dit onderwerp
Stralingsincidenten
Wanneer radioactiviteit dreigt vrij te komen buiten de centrales kan dat gevolgen hebben voor de inwoners.
Meer over dit onderwerp
Netcentrisch werken
Netcentrisch werken is cruciaal tijdens een crisis.
Meer over dit onderwerp
Zorgcontinuïteit
Zorginstellingen kunnen te maken krijgen met rampen of crises die de zorgcontinuïteit verstoren.
Meer over dit onderwerp
Evenementenveiligheid
Vooral grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico hebben baat bij een advies op maat.
Meer over dit onderwerp

Onze
crisis-
organisatie

Lees meer over ons