Organisatie

Organisatie

Als Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leiden en coördineren wij de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Daarvoor verbinden wij organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Denk daarbij aan de ambulancedienst, ziekenhuizen, GGD, huisartsen en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Maar ook aan partners zoals de politie, brandweer, gemeenten, defensie en vrijwilligersorganisaties zoals het Rode Kruis.

Tijdens grote ongevallen en rampen coördineren wij de samenwerking tussen alle verschillende geneeskundige hulpdiensten. Zo vormen we met elkaar één stevige hulpverleningsketen. Daarnaast zijn wij, namens de geneeskundige keten, hét aanspreekpunt voor andere hulpverleningsdiensten zoals brandweer, politie en bevolkingszorg (gemeenten).

Als er géén sprake is van een ramp of crisis, zorgen wij er voor dat onze ketenpartners zo goed mogelijk worden voorbereid op een mogelijk grootschalig incident. Dat doen wij door hen proactief te adviseren, kennis te delen (netcentrisch werken) en door opleiding, training en heel veel oefenen.

VEILIGHEIDSREGIO

In totaal zijn er 25 GHOR-bureaus in Nederland, in elke Veiligheidsregio één. Elke GHOR staat onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid. Hij of zij geeft ook leiding aan de GGD. In Brabant zijn de GHOR bureaus van de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden-West Brabant samengevoegd tot één bureau, namelijk de GHOR Brabant-Midden-West-Noord. Dit gebied telt in totaal 41 gemeenten. Deze Veiligheidsregio’s hebben de GHOR-taken belegd bij de GGD. Dat betekent dat wij een team zijn van de GGD-organisaties Hart voor Brabant en West-Brabant. Kom je dus bij ons werken, dan kom je in dienst bij één van deze twee GGD-en.

Wil je meer weten over de Veiligheidsregio, kijk dan eens op de websites van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant of Veiligheidsregio Brabant-Noord. Meer informatie over de GGD vind je op GGD West-Brabant of GGD Hart voor Brabant.

MEER LEZEN OVER DE GHOR

Wilt u meer weten over onze activiteiten in de afgelopen jaren? Bekijk onze jaarverslagen.

Bekijk jaarverslag 2022 Bekijk jaarverslag 2021