Actueel

Actueel

Kennissessie zoönose voor DPGvD en ACGZ

29 mei 24 om 10:26

Op 28 mei organiseerden we in samenwerking met GGD West-Brabant en Hart voor Brabant, een inspirerende werksessie over zoönosen voor onze crisisfunctionarissen DPGvD (Directeur Publieke Gezondheid van dienst) en ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg). Wist je dat ongeveer twee derde van de verwekkers van infectieziekten afkomstig is van dieren? Voorbeelden van in Nederland voorkomende zoönosen […]

Lees meer

Nieuw landelijke crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme

23 nov 23 om 08:45

Het Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme (LCP-EGT) is gereed. Dit crisisplan beschrijft de gezamenlijke aanpak van dreigingen en crises waarbij sprake is van extreem geweld, al dan niet met een terroristisch motief. Het plan vormt een leidraad om op hoofdlijnen inzicht en overzicht te creëren in de bestaande afspraken en wetgeving. Het plan toont […]

Lees meer

In the picture: Lotte van Houtert, werkzaam bij zorgpartner Amphia

03 nov 23 om 10:25

Voorbereid zijn op risico’s in de geneeskundige kolom en de continuïteit van zorg waarborgen. Dat is de gezamenlijke uitdaging waar we in de zorgketen voor staan bij een ramp en/of crises. Om te weten waar die risico’s liggen ontwikkelt GHOR Brabant Midden-West-Noord samen met haar ketenpartners een Zorgrisicoprofiel voor de Veiligheidsregio Brabant Noord en Midden […]

Lees meer