Actueel

Actueel

Nieuw landelijke crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme

23 nov 23 om 08:45

Het Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme (LCP-EGT) is gereed. Dit crisisplan beschrijft de gezamenlijke aanpak van dreigingen en crises waarbij sprake is van extreem geweld, al dan niet met een terroristisch motief. Het plan vormt een leidraad om op hoofdlijnen inzicht en overzicht te creëren in de bestaande afspraken en wetgeving. Het plan toont […]

Lees meer

In the picture: Lotte van Houtert, werkzaam bij zorgpartner Amphia

03 nov 23 om 10:25

Voorbereid zijn op risico’s in de geneeskundige kolom en de continuïteit van zorg waarborgen. Dat is de gezamenlijke uitdaging waar we in de zorgketen voor staan bij een ramp en/of crises. Om te weten waar die risico’s liggen ontwikkelt GHOR Brabant Midden-West-Noord samen met haar ketenpartners een Zorgrisicoprofiel voor de Veiligheidsregio Brabant Noord en Midden […]

Lees meer

Terugblik netwerkbijeenkomst 28 september

25 okt 23 om 09:42

De tweede netwerkbijeenkomst voor niet-acute zorgpartners van dit jaar vond plaats op 28 september jl. De bijeenkomst stond in het teken van bijpraten en kennisdelen. Met een grote opkomst was het met recht een mooie netwerkbijeenkomst met waardevolle ontmoetingen en kennisuitwisseling. Centraal tijdens de bijeenkomst stond de ontruiming van de Sint Janshof in Vlijmen vanwege […]

Lees meer