Evenementenveiligheid

Evenementenveiligheid

“DE INFOBLADEN VAN DE GHOR GAVEN DUIDELIJKE ADVIEZEN VOOR ONS EVENEMENT TIJDENS DE EXTREEM WARME ZOMERDAGEN.”
- ORGANISATOR VAN EEN SPORTEVENEMENT

Als organisatie doe je er alles aan om je gasten tijdens een evenement een zo plezierig mogelijke tijd te laten beleven. Maar wat als iemand onwel wordt bij een dancefestival of een blessure oploopt bij een wielerwedstrijd? Kan een ambulance een slachtoffer nog wel op tijd bereiken als een binnenstad is afgesloten vanwege een evenement? Zijn er richtlijnen voor de hygiëne bij tattoo- en piercingbeurzen?

In onderstaand filmpje ziet u hoe het traject van evenementenadvisering (van aanvraag t/m evaluatie) bij de GHOR wordt doorlopen.

Om effectiever en eenduidiger te adviseren, maar vooral ook om meer aandacht te kunnen geven aan de evenementen met een verhoogd risico, maken wij onderscheid tussen de adviezen.

PILOT TOEZICHT EVENEMENTENZORG 

Evenementenzorgorganisaties vallen onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en daarmee onder het toezicht van De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij zijn gestart met een pilot in het toezicht op evenementenzorg.  Meer informatie staat in het toetsingskader evenementenzorg. 

INFOBLADEN

Samen met de GGD teams Infectieziekten, Technische Hygiënezorg en team Gezondheid, Milieu en Veiligheid heeft de GHOR speciale infobladen ontwikkeld. Klik op de links hieronder om het betreffende infoblad in PDF te openen.

Vragen over dit onderwerp ?

CYNTHIA CORNELISSEN
06-13976760
ADVISEUR GHOR

HIN/HON
E-mail
JOLANDA HOGEWONING
06-47082305
ADVISEUR EVENEMENTENVEILIGHEID

HIN/HON
E-mail
MIKE POPPELAARS
06-43462773
Adviseur GHOR

HIN/HON
E-mail
ARLETTA VAN DER SLEET
06–81178549
TEAMONDERSTEUNER

HON
E-mail
RICHARD DRIJVER
06-30740356
ADVISEUR GHOR

OvDG
E-mail

SELECTEER EEN ANDER THEMA

Zorgrisicoprofiel
Een zorgrisicoprofiel is een document dat per regio weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute, niet acute en publieke zorg.
Meer over dit onderwerp
Grof en extreem geweld
Het komt voor dat mensen geweld gebruiken om hun politieke of religieuze doelen te bereiken.
Meer over dit onderwerp
Stralingsincidenten
Wanneer radioactiviteit dreigt vrij te komen buiten de centrales kan dat gevolgen hebben voor de inwoners.
Meer over dit onderwerp
Netcentrisch werken
Netcentrisch werken is cruciaal tijdens een crisis.
Meer over dit onderwerp
Zorgcontinuïteit
Zorginstellingen kunnen te maken krijgen met rampen of crises die de zorgcontinuïteit verstoren.
Meer over dit onderwerp
Evenementenveiligheid
Vooral grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico hebben baat bij een advies op maat.
Meer over dit onderwerp