';
Zorgcontinuïteit

Zorgcontinuïteit

“IK ZORG ER VOOR DAT MIJN ZORGINSTELLING DE ZORG KAN VOORZETTEN ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN. DE GHOR ADVISEERT ONS BIJ DE VOORBEREIDING OP CRISES.”
- CRISISCOÖRDINATOR BIJ EEN ZORGINSTELLING

SCHAKELS IN EEN KETEN

Zorginstellingen bieden zorg, ook onder bijzondere omstandigheden. Interne of externe omstandigheden kunnen het zorgproces verstoren. Voorbeelden zijn een brand op een zorglocatie, een uitbraak van infectieziekten of een ICT-storing. Van elke individuele zorginstelling wordt verwacht dat die zich daarop voorbereidt.

HOE KAN IK ME VOORBEREIDEN?

U kunt (medewerkers in) uw zorginstelling voorbereiden door:

  • zicht te hebben op de specifieke risico’s die hun zorgverlening kunnen verstoren;
  • zorg- en bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te prioriteren;
  • het inrichten van een crisisorganisatie en het hebben van een actueel crisisplan;
  • zich voor te bereiden op de gevolgen van een crisis of calamiteit;
  • een 24/7 bereikbaarheid van een crisiscoördinator en door aandacht te hebben voor crisiscommunicatie en crisisinformatie;
  • te borgen dat medewerkers voorbereid zijn op hun rol en taak tijdens een crisis.
  • de actuele gegevens in GHOR4ALL correct te vullen. Lees hier de actuele Q&A.

Zowel cure- als care- instellingen maken deel uit van de zorgketen. Zij staan samen aan de lat voor behandeling en zorg aan gewonden, zieken en verminderd zelfredzamen. Tijdens crisisomstandigheden is een gezamenlijke aanpak nodig om knelpunten te voorkomen of op te lossen. Dit bereikt men door samen te werken in informatiedeling en communicatie. Knelpunten kunnen zijn doorstroming van patiënten in de keten, of het aanvullen en verdelen van schaarse middelen.

WAT DOEN WIJ?

Tijdens een ramp of crisis is de GHOR de verbinder die de zorgketen helpt om continuïteit van zorg te realiseren. De GHOR vertegenwoordigt dan de zorgpartners in de witte keten op alle niveaus in de regionale crisisstructuur, en organiseert het delen van informatie.

We dragen bij aan het versterken van de keten in de voorbereiding op crises. We maken samenwerkingsafspraken met onze zorgpartners. Ons team stimuleert, adviseert en ondersteunt zorginstellingen in het nemen van hun verantwoordelijkheden tijdens een crisis. Ze brengt zorginstellingen in verbinding met zorg- en veiligheidspartners.

Vragen over dit onderwerp ?

Acute partners

PASCAL KASTELIJN
06-12249790
ADVISEUR GHOR

ACGZ
E-mail
RICHARD DRIJVER
06-30740356
ADVISEUR GHOR

OvDG
E-mail

Niet acute partners

CYNTHIA CORNELISSEN
06-13976760
ADVISEUR GHOR

HIN/HON
E-mail
JOLANDA HOGEWONING
06-47082305
ADVISEUR EVENEMENTENVEILIGHEID

HIN/HON
E-mail
ELLEN MEESTERS
06-10907273
ADVISEUR VAKBEKWAAMHEID

HIN/HON
E-mail

SELECTEER EEN ANDER THEMA

Zorgrisicoprofiel
Een zorgrisicoprofiel is een document dat per regio weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute, niet acute en publieke zorg.
Meer over dit onderwerp
Grof en extreem geweld
Het komt voor dat mensen geweld gebruiken om hun politieke of religieuze doelen te bereiken.
Meer over dit onderwerp
Stralingsincidenten
Wanneer radioactiviteit dreigt vrij te komen buiten de centrales kan dat gevolgen hebben voor de inwoners.
Meer over dit onderwerp
Netcentrisch werken
Netcentrisch werken is cruciaal tijdens een crisis.
Meer over dit onderwerp
Zorgcontinuïteit
Zorginstellingen kunnen te maken krijgen met rampen of crises die de zorgcontinuïteit verstoren.
Meer over dit onderwerp
Evenementenveiligheid
Vooral grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico hebben baat bij een advies op maat.
Meer over dit onderwerp