Stralingsincidenten

Stralingsincidenten

“DE GHOR IS EEN ONMISBARE SCHAKEL BIJ DE NOODDISTRIBUTIE VAN JODIUMTABLETTEN NA EEN STRALINGSINCIDENT”
- ADVISEUR RISICO EN CRISISBEHEERSING BRANDWEER

In het Belgische Doel, dicht bij de grens met Nederland, liggen vier kerncentrales en in Borssele (Zeeland) ligt er één. Waar met nucleair materiaal wordt gewerkt, kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. In bepaalde doses zijn deze schadelijk voor de gezondheid. Gelukkig worden de kerncentrales continu gecontroleerd, waardoor de kans dat er iets misgaat heel klein is. De processen worden 24 uur per dag en 7 dagen per week nauwlettend in de gaten gehouden door de technici van de centrale.

Toch is de kans dat er iets misgaat, niet geheel uitgesloten. Wanneer de straling binnen de centrale blijft, dan beperken eventuele maatregelen zich tot de medewerkers. Wanneer radioactiviteit dreigt vrij te komen buiten de centrale, kan dat gevolgen hebben voor de inwoners van de omliggende gemeenten. Afhankelijk van de hoeveelheid vrijgekomen stof en de windrichting, kan onze regio binnen het effectgebied liggen.

Voor meer informatie over kernongevallen, de maatregelen die in werking treden bij een ongeval met een kerncentrale en welke maatregelen je zelf kunt treffen, kijk op vrbn.nl en vrmwb.nl

JODIUMTABLETTEN

Bij een kernongeval, waarbij radioactief jodium vrijkomt, kan de overheid het advies geven om jodiumtabletten te nemen. Dat hoeft dus niet altijd het geval te zijn bij een kernongeval.

Bekijk het filmpje of lees meer over jodiumtabletten op de website van de Rijksoverheid.

Vragen over dit onderwerp ?

JOLANDA HOGEWONING

ADVISEUR GHOR
EVENEMENTENVEILIGHEID
HIN/HON

SELECTEER EEN ANDER THEMA

Zorgrisicoprofiel
Een zorgrisicoprofiel is een document dat per regio weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute, niet acute en publieke zorg.
Meer over dit onderwerp
Grof en extreem geweld
Het komt voor dat mensen geweld gebruiken om hun politieke of religieuze doelen te bereiken.
Meer over dit onderwerp
Stralingsincidenten
Wanneer radioactiviteit dreigt vrij te komen buiten de centrales kan dat gevolgen hebben voor de inwoners.
Meer over dit onderwerp
Netcentrisch werken
Netcentrisch werken is cruciaal tijdens een crisis.
Meer over dit onderwerp
Zorgcontinuïteit
Zorginstellingen kunnen te maken krijgen met rampen of crises die de zorgcontinuïteit verstoren.
Meer over dit onderwerp
Evenementenveiligheid
Vooral grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico hebben baat bij een advies op maat.
Meer over dit onderwerp