Netcentrisch werken

Netcentrisch werken

“NETCENTRISCH WERKEN IS WERKEN AAN EEN ACTUEEL EN REGIONAAL GEDEELD SITUATIEBEELD. DAT IS CRUCIAAL VOOR EEN SNELLE BESLUITVORMING TIJDENS EEN CRISIS”
- ZIEKENHUISBESTUURDER

De GHOR en acute zorgpartners werken netcentrisch samen voor het delen van informatie ter voorbereiding op en tijdens crises en gezondheidsrisico’s. Netcentrisch werken is een manier om tot een gezamenlijk situatiebeeld te komen door onderling informatie te delen. De informatie wordt online uitgewisseld.

DE ESSENTIE

Een snelle en adequate hulpverlening heeft baat bij een zo snel en volledig mogelijk overzicht van de situatie. Informatiegestuurd werken op basis van een actueel, gedeeld beeld geeft het proces van leiding & coördinatie bij crisisbeheersing en rampenbestrijding meer snelheid, daadkracht en doelgerichtheid.

Dit geldt overigens ook voor andere momenten waarbij het werken vanuit eenzelfde informatiepositie cruciaal is. Denk daarbij aan een grootschalig optreden in het kader van evenementen maar ook aan infectieziekten/pandemie-situaties als onderdeel van het monitoren van de zorgcontinuïteit.

Het actuele, gedeelde beeld is dus bedoeld om het proces van leiding & coördinatie bij zorginstellingen te ondersteunen met stuurinformatie op grond waarvan besluitvorming kan plaats vinden. Daarom heet Netcentrisch werken in de praktijk ook wel ‘Informatiegestuurd werken’.

Onderstaande video legt uit wat netcentrisch werken in de geneeskundige keten betekent.

LANDELIJK CRISIS MANAGEMENT SYSTEEM

Informatiemanagement is cruciaal tijdens een crisis. Via het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) houden de partners binnen de veiligheidsregio’s elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de crisis. In het LCMS delen zij relevante informatie. Dit helpt om zowel binnen de geneeskundig keten als multidisciplinair de besluitvorming beter te laten verlopen.

LCMS GENEESKUNDIGE ZORG (LCMS-GZ)

We zetten het LCMS-GZ systeem in ter voorbereiding op en tijdens crises en gezondheidsrisico’s. Binnen elke betrokken organisatie zijn informatiecoördinatoren opgeleid. Het Hoofd Informatie (HIN) van de GHOR heeft contact met de informatiecoördinatoren van de ketenpartners. Hierdoor wordt relevante informatie over de crisis en de gevolgen hiervan gedeeld.

Vragen over dit onderwerp ?

KARIN TEIRLINCK

ADVISEUR GHOR

HIN/HON

MAARTEN LANGHOUT

INFORMATIEMANAGER

HIN/HON

SELECTEER EEN ANDER THEMA

Zorgrisicoprofiel
Een zorgrisicoprofiel is een document dat per regio weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute, niet acute en publieke zorg.
Meer over dit onderwerp
Grof en extreem geweld
Het komt voor dat mensen geweld gebruiken om hun politieke of religieuze doelen te bereiken.
Meer over dit onderwerp
Stralingsincidenten
Wanneer radioactiviteit dreigt vrij te komen buiten de centrales kan dat gevolgen hebben voor de inwoners.
Meer over dit onderwerp
Netcentrisch werken
Netcentrisch werken is cruciaal tijdens een crisis.
Meer over dit onderwerp
Zorgcontinuïteit
Zorginstellingen kunnen te maken krijgen met rampen of crises die de zorgcontinuïteit verstoren.
Meer over dit onderwerp
Evenementenveiligheid
Vooral grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico hebben baat bij een advies op maat.
Meer over dit onderwerp