Herziene Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement

Herziene Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement

Overstromingen, een pandemie, een aanslag: het is slechts een greep uit de rampen en crises die Nederland kent. Ook incidenten, zoals auto-ongelukken en suïcide op scholen komen voor. Zulke gebeurtenissen raken alle betrokkenen direct. Met behulp van de herziene Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociale ondersteuning en zorg bij rampen en crises van ARQ Kenniscentrum Impact kunt u als hulpverlener, overheid of organisatie de juiste ondersteuning en zorg bieden.

In de Multidisciplinaire Richtlijn leest u hoe u de psychosociale impact van rampen en crises kunt beperken en getroffenen in staat kunt stellen hun dagelijks leven weer op te pakken. De richtlijn kan toegepast worden in zowel de acute fase van de gebeurtenis als tijdens het herstel in de periode daarna, de nafase.

Deze richtlijn optimaliseert het psychosociaal crisismanagement op verschillende manieren.
De richtlijn:
• is een referentiekader en hulpmiddel bij het opzetten en uitvoeren van psychosociale ondersteuning en zorg;
• draagt bij aan betere kwaliteit van de psychosociale ondersteuning en zorg;
• helpt de professionaliteit van de partijen die betrokken zijn bij psychosociaal crisismanagement te bevorderen.

Voor wie?
Verschillende partijen spelen een rol bij slachtofferhulp. Voor al deze partijen is deze richtlijn relevant. Dit zijn bijvoorbeeld:
• Overheden;
• Professionele hulpverleners en getrainde vrijwilligers (en hun organisaties);
• Organisaties die een verantwoordelijkheid dragen voor het psychisch welbevinden en de gezondheid van hun medewerkers.

Download de richtlijn