In the picture: Lotte van Houtert, werkzaam bij zorgpartner Amphia

In the picture: Lotte van Houtert, werkzaam bij zorgpartner Amphia

Voorbereid zijn op risico’s in de geneeskundige kolom en de continuïteit van zorg waarborgen. Dat is de gezamenlijke uitdaging waar we in de zorgketen voor staan bij een ramp en/of crises. Om te weten waar die risico’s liggen ontwikkelt GHOR Brabant Midden-West-Noord samen met haar ketenpartners een Zorgrisicoprofiel voor de Veiligheidsregio Brabant Noord en Midden West Brabant. In de rubriek ‘In the picture’ bevragen we een zorgpartner over het nieuwe zorgrisicoprofiel. Deze keer is het de beurt aan Lotte van Houtert, coördinator crisisbeheersing en arbeidshygiënist bij Amphia ziekenhuis in Breda.

Wat is jouw functie bij Amphia en waar houd je je zoal mee bezig?

Ik ben Coördinator Crisisbeheersing en Arbeidshygiënist bij Amphia. In Amphia houd ik mij bezig met crisismanagementbeleid, het oefenen van deze plannen in het gehele ziekenhuis (OTO), ketensamenwerking en in de warme fase van crisis deelname aan het crisisbeleidsteam van de organisatie. In mijn functie als Arbeidshygiënist houd ik mij bezig met het uitvoeren van Risico Inventarisatie en Evaluatie, ongevalsanalyse en dagelijkse casuïstiek op het gebied van arbeidsveiligheid.

Wat is jouw rol bij de ontwikkeling van het zorgrisicoprofiel?

Namens Amphia neem ik deel in de themawerkgroep voor het zorgrisicoprofiel. Hierbij breng ik mijn kennis en ervaring in van effecten van dreigingen op de ziekenhuiszorg en help zo mee met het wegen van de geïnventariseerde dreigingen.

Wat zijn de kansen van een zorgrisicoprofiel?

Ik denk dat dit zorgrisicoprofiel de zorg inzicht biedt in de belangrijkste dreigingen voor zowel de acute als de niet acute witte keten. Hierop kunnen zij hun eigen planvorming en OTO-invulling aanpassen. Daarnaast kunnen zij ketenpartners helpen met het ondersteunen bij het invullen van de eigen planvorming en OTO-activiteiten. Ook kunnen de inzichten uit de themawerkgroep de GHOR helpen belevingswerelden van verschillende zorginstellingen toe te lichten in overleggen binnen andere zorginstellingen of tafels met andere ketenpartners zoals de Veiligheidsregio.

Wat hoop je dat het oplevert?

Ik hoop dat deze themawerkgroep een realistisch en actueel beeld oplevert van de dreigingen voor de gehele witte keten in onze regio. Ik hoop ook dat het achtergrondkennis van deze dreigingen oplevert die de centrale rol van de GHOR versterken in het meedenken met verschillende ketenpartners in het maken van beleid en het voorbereiden van OTO-activiteiten.

Wat zijn voor jou belangrijke aandachtspunten bij de ontwikkeling van het zorgrisicoprofiel?

Belangrijk voor mij is dat de stem van alle verschillende zorgketenpartners goed vertegenwoordigd is in de themawerkgroep die de dreigingen uitwerkt en prioriteert. De scenario’s van de dreigingen die helpen in te leven tijdens deze wegingsmomenten moeten ook realistisch zijn zodat de juiste afwegingen kunnen worden gemaakt. Daarnaast denk ik dat het zorgrisicoprofiel periodiek moet worden onderhouden waardoor het actueel blijft. Bij het publiceren van het zorgrisicoprofiel moet het breed gecommuniceerd worden met alle ketenpartners van de GHOR waardoor iedereen aan de slag kan met de uitkomsten ervan.

Meer weten over het Zorgrisicoprofiel? Ga naar de pagina op onze website.