Kennissessie zoönose voor DPGvD en ACGZ

Kennissessie zoönose voor DPGvD en ACGZ

Op 28 mei organiseerden we in samenwerking met GGD West-Brabant en Hart voor Brabant, een inspirerende werksessie over zoönosen voor onze crisisfunctionarissen DPGvD (Directeur Publieke Gezondheid van dienst) en ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg).

Wist je dat ongeveer twee derde van de verwekkers van infectieziekten afkomstig is van dieren? Voorbeelden van in Nederland voorkomende zoönosen zijn, de ziekte van Lyme, Q-koorts, toxoplasmose, salmonellose en vogelgriep. Besmetting kan plaatsvinden via voedsel, water, lucht, direct contact met dieren, en zelfs via teken en muggen.

Tijdens deze sessie namen we de deelnemers mee in de typische kenmerken van een zoönosecrisis en bespraken we hoe betrokken partijen effectief kunnen samenwerken. In het eerste deel deelden we inzichten over de aard van zoönosecrises, gevolgd door een interactieve casusbespreking in het tweede deel. Hierin lag de focus op de samenwerking tussen DPGvD en ACGZ tijdens langdurige zoönosecrises.

Een goed geïnformeerd team en sterke samenwerking zijn cruciaal voor het effectief bestrijden van zoönosen. Deze sessie was een waardevolle stap in de goede richting!