Netwerkbijeenkomst voor partners langdurige zorg

Netwerkbijeenkomst voor partners langdurige zorg

Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op een ontruiming? En hoe ga je te werk als er daadwerkelijk ontruimd moet worden? Wie doet wat, waar ga je naar toe en wat doe je als je niet meer terug kunt naar je locatie? En wat kan de GHOR in die situatie voor jou betekenen? Deze vragen staan centraal bij de volgende netwerkbijeenkomst voor onze partners langdurige zorg op donderdag 28 september a.s.

PROGRAMMA
Tijdens de bijeenkomst vertellen een crisiscoördinator en 2 officieren van dienst over hun ervaringen bij de ontruiming van het verzorgingshuis Sint Janshof in Vlijmen begin april. Daarnaast praten we je bij over actuele ontwikkelingen bij de GHOR, zoals het zorgrisicoprofiel en de overeenkomst met niet-acute zorgpartners die in voorbereiding is.

Leuk om je daar te ontmoeten!