Nieuw landelijke crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme

Nieuw landelijke crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme

Het Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme (LCP-EGT) is gereed. Dit crisisplan beschrijft de gezamenlijke aanpak van dreigingen en crises waarbij sprake is van extreem geweld, al dan niet met een terroristisch motief. Het plan vormt een leidraad om op hoofdlijnen inzicht en overzicht te creëren in de bestaande afspraken en wetgeving. Het plan toont de gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid van crisispartners binnen of direct verbonden aan de crisisorganisatie om gezamenlijk op te treden bij extreem geweld en terrorisme.

Het LCP-EGT is in de afgelopen 10 maanden in werkgroepverband opgesteld en afgestemd door diverse betrokken veiligheidspartners en veiligheidsregio’s. De GHOR is hierbij betrokken geweest.

Klik op deze link voor het Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme.