Ontwikkeling Zorgrisicoprofiel

Ontwikkeling Zorgrisicoprofiel

Samen met zorgpartners in onze regio werken we aan het Zorgrisicoprofiel. Het zorgrisicoprofiel is een document dat per regio weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute, niet acute en publieke zorg. Per crisistype wordt in een zorgrisicoprofiel aangegeven wat de knelpunten zijn die de continuïteit van zorg begrenzen en onder druk zetten.

Lees meer over het project en de laatste stand van zaken (link naar: Zorgrisicoprofiel – GHOR Brabant MWN)