Regionaal zorgrisicoprofiel helpt zorgketen goed voorbereid te zijn

Regionaal zorgrisicoprofiel helpt zorgketen goed voorbereid te zijn

Waardoor kan de continuïteit van zorg in gevaar komen? In het regionaal zorgrisicoprofiel voor de regio’s Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant staan vier incidenttypes beschreven die de grootste kans hebben om de beschikbaarheid van zorg te verstoren in een opgeschaalde situatie. Het gaat dan om crises waarbij de hele zorgketen wordt geraakt en interne processen worden verstoord. Het hebben van dit zorgrisicoprofiel is een belangrijke eerste stap. Het helpt de gehele zorgketen om zich individueel, maar vooral ook gezamenlijk voor te bereiden op deze andersoortige crises. Dit is belangrijker dan ooit!

Lees de beschrijvingen, conclusies en aanbevelingen in het ‘regionaal zorgrisicoprofiel 2024’.

Sectoroverstijgende ketensamenwerking

Het regionale zorgrisicoprofiel is opgesteld met inbreng van vertegenwoordigers uit alle zorgsectoren. Met elkaar kwamen we tot de belangrijke conclusie dat de continuïteit van zorg in gevaar komt als zorgorganisaties  individueel én gezamenlijk niet goed voorbereid zijn op dit nieuwe type crises. Het zijn namelijk crisissituaties die veelal anders zijn dan we gewend zijn en tot brede maatschappelijke impact en onrust kunnen leiden.
Om de benodigde zorg beschikbaar te houden in dergelijke omstandigheden zijn zorgorganisaties in de hele keten van elkaar afhankelijk en moeten ze op elkaar kunnen rekenen. Een belangrijke aanbeveling is om te komen tot ketensamenwerking met organisaties uit alle zorgsectoren.

Meerjarig uitvoeringsprogramma in de maak

De GHOR heeft een verbindende regisseursfunctie om de gehele zorgketen goed voor te bereiden op crises. Deze rol pakken we ook nu op door uitvoering te geven aan de aanbevelingen in het zorgrisicoprofiel. Dit willen we gezamenlijk doen met de gehele zorgketen, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden.

Met het NAZB en GHOR Brabant Zuid-Oost zijn we in gesprek om te kijken hoe we de samenwerking het beste kunnen vormgeven en zorgorganisaties kunnen laten aansluiten. Onder andere bij het opstellen en meedoen aan een meerjarig uitvoeringsprogramma dat bestaat uit projecten, trainingen en andere activiteiten. Dit programma wordt stap voor stap opgebouwd. Met het programma willen we de wederzijdse afhankelijkheden tussen zorgorganisaties en zorgsectoren in andersoortige crises duidelijk krijgen. En ook welke acties en afspraken vervolgens nodig zijn om de continuïteit van zorg te kunnen blijven garanderen. Het helpt de zorgketen de risico’s bij deze andersoortige crises gezamenlijk te laten doorleven en erop voor te bereiden.

Mettertijd nodigen wij zorgorganisaties uit om inbreng te leveren.

We moeten er met z’n allen klaar voor zijn

Meedoen aan het uitvoeringsprogramma helpt zorgorganisaties niet alleen bij het proces om het eigen crisisplan te actualiseren. Maar ook om gezamenlijk te trainen en invloed te hebben op de te maken keuzes en afspraken binnen de ketensamenwerking.
Meer informatie over het zorgrisicoprofiel vind u hier op de website.