Samenwerkingsovereenkomst met partners langdurige zorg

Samenwerkingsovereenkomst met partners langdurige zorg

Op dit moment werken we aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met onze partners in de langdurige zorg. Met deze overeenkomst willen we de samenwerking voortzetten en de afspraken hierover, die eerder in de ‘samenwerkingsafspraken zorgcontinuïteit 2018-2022’ zijn vastgelegd, actualiseren.

Begin mei vond het eerste overleg hierover plaats met een vertegenwoordiging van de langdurige zorgpartners. Het resultaat is een conceptovereenkomst die recent met dezelfde vertegenwoordigers is doorgesproken. In de zomer voeren we vervolgens een juridische toets uit. Naar verwachting is de samenwerkingsovereenkomst in het najaar definitief en kunnen we deze ter ondertekening versturen. Daarna actualiseren we de convenanten met onze partners in de acute zorg.