Terugblik netwerkbijeenkomst 28 september

Terugblik netwerkbijeenkomst 28 september

De tweede netwerkbijeenkomst voor niet-acute zorgpartners van dit jaar vond plaats op 28 september jl. De bijeenkomst stond in het teken van bijpraten en kennisdelen. Met een grote opkomst was het met recht een mooie netwerkbijeenkomst met waardevolle ontmoetingen en kennisuitwisseling.

Centraal tijdens de bijeenkomst stond de ontruiming van de Sint Janshof in Vlijmen vanwege een vreemde lucht, in april jl. Roland van der Loos, crisiscoördinator Mijzo, Joost van Raak, Officier van dienst Geneeskundig en Dewi van den Heuvel, Officier van dienst Bevolkingszorg deelden hun ervaring.

Ook werd een update gegeven over het zorgrisicoprofiel en de samenwerkingsovereenkomst:
• Voor het zorgrisicoprofiel zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht en volgen komende maanden de conclusies en aanbevelingen. Daarna wordt het zorgrisicoprofiel afgerond en na vaststelling overhandigd aan de raden van bestuur van zorgpartners.
• Samen met enkele partners van de langdurige zorg is een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze is juridisch getoetst en met de bestuurders van betrokken partners besproken. Naar verwachting is de samenwerkingsovereenkomst eind van het jaar definitief.

Oefening Crisiscontact

Naast deze onderwerpen werd er teruggeblikt op de oefening crisiscontact van afgelopen zomer. Tijdens deze oefening werd onderzocht hoe bereikbaar de crisiscoördinatoren van ruim 60 zorgorganisaties daadwerkelijk zijn. Driekwart van de partners werd bereikt. Een mooi resultaat met ruimte voor verbetering. Een mail met aanbevelingen voor een check van de 24/7 bereikbaarheidsafspraken en de actualisatie van de vermelding in GHOR4all volgt nog.